Terug naar Free Content

Pick a card

<strong>Derde Golf</strong>

Derde Golf

Ons evolutieproces bereikt een nieuwe fase. In de eerste golf was er het voelen: de mens leerde te overleven in de natuur door zijn instinct en intuïtie te gebruiken. Daarna kwam de tweede golf: de mens ontwikkelde het denkvermogen via wetenschap en religie. Deze periode loopt tot nu en wordt gekenmerkt door de wil om alles te beredeneren. De laatste eeuw is dit proces in een stroomversnelling gekomen. We hebben onze techniek vervaardigt en kennis over het leven via onderzoek uitgebreid. De tijd is nu gekomen dat we beginnen aan de Derde Golf, waarin het denken en voelen op één lijn komen te staan. Jij hebt ervoor gekozen om deze overgang mee te maken en je rationele denken weer in balans te brengen met je intuïtieve voelen. De frequentie van de Derde Golf maakt je bewust van je keuze om hier in deze tijd op Aarde te zijn.