Terug naar Free Content

Pick a card

<strong>Heelheidbewustzijn</strong>

Heelheidbewustzijn

De tijd dringt om los te komen van onze oordelen. Als we tijdig de sprong naar het Heelheidbewustzijn maken, zullen we merken dat de vermeende dualiteit in onszelf geleidelijk gaat verdwijnen. We zullen dan steeds beter beseffen dat niet alleen het uiterlijke een afspiegeling is van het innerlijke, maar ook dat Goed en Kwaad twee kanten van dezelfde medaille zijn. Op de laatste trede van de Tzol’tun (Maya-kalender) begrijpen we waarom Goed en Kwaad elkaar op een natuurlijke wijze in balans houden. Op dat moment ontstijgen we ons beperkende bewustzijn van dualiteit en springen we over op de frequentie van eenheid. Dan is de opbouw van onze eigen bewustzijnstempel voltooid. De frequentie van Heelheidbewustzijn helpt je om het beperkende bewustzijn van dualiteit te overstijgen, zodat je groeit naar eenheid.